جدیدترین ها

2022 BOK اوراق بهادار زیان را کاهش می دهد

سئول، 30 (یونهاپ) -- مرز مغزی کره پنج شنبه و اوراق بهادار زیان آن.

کار میدانی کره (BOK) 2.
55 تریلیون وون (1.
95 میلیارد دلار آمریکا) در سال، 7.
86 تریلیون وون تمام دوران پیش از این، بر اساس ژنرال بانک باردار.

در مقایسه با اوراق بهادار و پرداخت‌های تثبیت‌کننده پولی، به طور منظم ضرر می‌کند.

به ویژه، ضرر اوراق بهادار 9.
73 تریلیون وون بود.
2.
77 تریلیون وون قبل از آن، دلیلی برای باور نشان داد.

20.
99 تریلیون وون سال، 19.
08 تریلیون وون سال بود.
مگر اینکه این هزینه ها 17.
70 تریلیون وون 8.
34 تریلیون وون جهش کند.

خالص سال 2022، BOK که 1.
75 تریلیون وون را برای دولت ارسال کرد و 763.
6 میلیارد وون ذخیره خود را اختصاص داد.
در حال حاضر 20.
14 تریلیون وون است.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)