جدیدترین ها

کره جنوبی، علم همراهی ایالات متحده،

سئول، 21 (یونهاپ) -- کره و ایالات متحده از توافق و فن آوری، سه شنبه سئول رضایت دارند.

و ICT یک اداره و اداره، امنیت داخلی ایالات متحده، سئول، تحول همکاری.

p>

در بیانیه، کشورها زیرساخت‌ها، سیستم‌ها، امنیت سایبری و اسیدیته را با چراغ قرمز کشیده و در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تبادل نظر می‌کنند.

این یک دنباله از سئول است.
به گفته این وزارت، واشنگتن از رهبران فناوری‌های به‌روز دوطرفه پشتیبانی می‌کند.

و ICT (عکس فروش نیست) (یونهاپ)

brk@yna.
co.
kr
(END)